Privacyverklaring

Touch of Zen, gevestigd aan Randstad 22 nr 133 Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://touchofzen.nl
Randstad 22 nr 133
Almere Stad
+31 614741368

Persoonsgegevens die wij verwerken
Touch of Zen verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in gesprekken en in correspondentie     

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Touch of Zen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens indien van toepassing:
– gezondheidsgegevens en privé omstandigheden

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

-Declaratie en vastlegging van uitgevoerde werkzaamheden

-Afhandeling van betaling

Mogelijkheid tot het opnemen van contact in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden

Verzenden van mailings, nieuwsbrieven en aanbiedingen

Touch of Zen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
Touch of Zen maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Touch of Zen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens ten behoeve van mijn coaching dossier: naam, e-mailadres, periode van coaching, bewegingstherapie informatie, aantal sessies
> Bewaartermijn: 7 jaar > Reden: wettelijk bewaartermijn fiscus en gerechtvaardigd belang.

Coach contract en facturatie en officiële documenten
> Bewaartermijn: 7 jaar > Reden: wettelijk bewaartermijn fiscus en gerechtvaardigd belang.

Doelstellingen, coach verslagen, correspondentie, bewegingstherapie informatie
> Bewaartermijn: 2 jaar > Reden: indien cliënt terugkomt, zij het voor een aanvullend dan wel een nieuw onderwerp, dan kunnen beide partijen teruggrijpen op informatie en uitkomsten van eerdere coaching, gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden
Touch of Zen deelt jouw persoonsgegevens met derden alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst (altijd in overleg met jou) en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij sluiten verwerkers overeenkomsten met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, om de beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens te kunnen garanderen. Touch of Zen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Touch of Zen jouw persoonsgegevens alleen aan andere derden met jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Touch of Zen gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt te alle tijde het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Touch of Zen. Tevens heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent, dat je een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage echt door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op dit verzoek.

Touch of Zen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Touch of Zen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met [email protected]

Maak nu kennis!

Bij de eerste behandeling doe ik een intake om jou zo goed mogelijk te kunnen behandelen. Deze tijd gaat niet van je massagetijd af.

Neem contact op

Heb je vragen of, nog beter, wil je een afspraak maken om een fijne massage te ontvangen? Neem gerust contact met mij op. Mijn massageruimte is beschikbaar op maandag 08:00-17:00, dinsdag 08:00-17:00, woensdag 08:00-19:00, donderdag 08:00-19:00, vrijdag 08:00-19:00 en zaterdag 08:00-16:00 uur.

Adres

Randstad 22 133
1316 BW Almere

Telefoonnummer

06 147 413 68

E-mail